Hållbarhets policy

Catharina Antonson Communications Sweden uppdrag är att leverera behovsanpassade management tjänster till företag och privatpersoner, För att klara det uppdraget vill jag bedriva en hållbar verksamhet, som också bidrar till att öka hållbarheten i världen i stort,

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta långsiktigt ansvar i dagliga verksamhet, Aktivt arbete med hållbarhetsfrågor är en naturlig del i Catharina Antonson Communications Sweden verksamhet och en förutsättning för att kunna uppnå en hög kundnöjdhet, ha en god lönsamhet och nå företagets mål. Jag strävar efter att skapa värde genom att utveckla produkter, tjänster som förenar miljömässiga och sociala och ekonomiska aspekter, en förutsättning för att kunder, samarbetspartners och intressenter ska ha förtroende för mig och att jag utför mitt arbete med gott omdöme samt att jag följer gällande lagar och regler.

I dialog med mina kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter arbetar jag med ständiga förbättringar för att driva på en mer hållbar evenemangsbransch,

Catharina Antonson Communications Sweden hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden:

  • Hållbart samhälle
    Vi ska vara en säker och trygg plats för alla som deltar i våra aktiviteter och evenemang, samt arbetar med våra evenemang, oavsett om du är samarbetspartner, kund, leverantör, För jag som arbetar i verksamheten eftersträvar jag en jämställd arbetsmiljö med mångfald och inkludering, samt goda arbetsvillkor, där diskriminering inte får förekomma.

    Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier. Det är genom engagemang, utveckling och kompetens som jag skapar en kultur, med service i världsklass, där medarbetare, kunder, deltagare och övriga intressenter känner sig välkomna. Catharina Antonsons Skogsbadsverksamhet spelar en betydande roll för evenemangsnäringen i Stockholmsområdet och i Sverige i stort, Genom mitt samhällsengagemang vill jag bidra till en bättre och mer hållbar värld.
  • Hållbar miljö
    Jag arbetar för en effektiv resursanvändning och för att erbjuda miljöanpassade tjänster och produkter. Energieffektivisering och minskning av användningen av plast är två fokusområden, ytterligare områden är arbetet för ökad återanvändning av material samt minskad materialanvändning och avfallsgenerering, Mitt arbete går ut på att minska koldioxidutsläpp samt klimatavtryck genom alla delar av verksamheten – steg för steg.
  • Hållbar innovation
    Jag arbetar för en innovativ affärsutveckling, en långsiktigt hållbar ekonomi och ett affärsmässigt agerande. Som finansiellt stabil affärspartner skapar jag trygghet för både kunder och leverantörer och samarbetspartners, samtidigt som en stark finansiell ställning gör mig till en mer attraktiv verksamhet och arbetsgivare.  Catharina Antonson Communications Sweden samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar och vi strävar efter att ställa hållbarhetskrav på relevanta leverantörer och samarbetspartners. Jag har nolltolerans mot mutor och korruption och jag agerar affärsetiskt i alla relationer. Det är mitt eget ansvar att tillämpa denna hållbarhetspolicy. Policyn ska även vara vägledande för leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter.

Catharina Antonson Communications Sweden arbetar på bästa sätt utifrån ISO 20121:2012 – för hållbarhet vid evenemang (Event sustainability management systems), en internationell standard för hållbarhet vid evenemang. Detta innebär bland annat att jag åtagit mig att ständigt förbättra verksamhetens hållbarhet. Agenda 2030 är min ledstjärna i hållbarhetsarbetet.

Att skriva denna policy är en milstolpe i mitt hållbarhetsarbete och det är något som är ständigt pågående och i utveckling, Det finns väldigt mycket att göra både för min verksamhet såväl som för evenemangsbranschen i stort.

Jag planerar i höst att inleda ett samarbete med ännu en ny samarbetspartner, vilket ytterligare kommer innebära att jag är med och påverkar och bidrar till en mer hållbar evenemangsbransch,

Jag vill vara ett föredöme och förebild, säger Catharina Antonson. 

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov och att ta ett långsiktigt ansvar i den dagliga verksamheten, Catharina Antonson Communications Swedens hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden, Hållbart samhälle, Hållbar miljö och Hållbar innovation.Catharina Antonson, ägare av företaget samt ansvarig för hållbarhetsområdet inom verksamheten, www.CACS.se , där även www.catharinaantonson.se ingår med Skogsbadsverksamheten, ser ISO 20121:2012 – för hållbarhet vid evenemang (Event sustainability management systems), som en framgångsfaktor:

  • Jag satsar mycket på hållbarhet i alla delar av verksamheten och hållbarhet ingår i varumärkesplattformen som ett grundfundament som genomsyrar alla delar i verksamheten, Jag ser också att våra samarbetspartners och kunder i allt högre grad kräver detta av oss vilket är positivt och något som vi uppskattar mycket då det även ligger i vårat intresse att få en möjlighet att vara med och bidra till en mer hållbar natur.