Boka din plats på en Skogsbadstur här:

  • Skogsbad leder till minskad stress och ett ökat välbefinnande

#skogsbad #forestbathing #shinrinyoku #naturen #certifieradskogsbadsguide

Kommande Skogsbadsturer:
Utifrån behov, mejla din intresseanmälan till catharina.antonson@cacs.se.
– Jag återkommer, in på nya året, med nya tider för nya Skogsbad. Väl mött!

Skogsbad
Ordet skogsbad är en direktöversättning av den japanska termen Shinrin-Yoku (森林浴) som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att ”skogsbada”. Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva kontakten med naturen på ett nytt vis.

Radioinslag – Vad är Skogsbad?

https://p4dela.sverigesradio.se/?id=24351

Foto: Catharina Antonson 2021


*Corona och Covid-19 Information

Jag tar full hänsyn till Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. Då smittspridning utomhus anses förhållandevis liten vid bibehållen distans, och folkhälsan gagnas av vistelser utomhus, har certifierade guider enligt SNFTI en gemensam policy:

  • All verksamhet, från start till mål, sker utomhus och i skogsmiljö
  • Maxantal 7 deltagare/grupp + guide, enligt rekommendation
  • Minst 2 meters fysiskt avstånd mellan varje person
  • Minimalt med samtal, fokus på individuell stillhet och tystnad
  • Guiden tillhandahåller handsprit vid behov
  • Guide och deltagare infinner sig endast om de är symtomfria samt ej varit i kontakt med symtombärare i direkt närhet.

Erfarenheten i nuläget är att skogsbad i grupp är både önskvärt och möjligt när vi erbjuder goda förutsättningar för att följa nationella riktlinjer samt när guiden har en fullgod ledarutbildning. Vi bistår varje deltagare med information för att var och en ska kunna iaktta personlig uppmärksamhet och omsorg kring rådande situation.
Källa: SNFTI, länk: https://www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com

*** Källa: SNFTI, länk: https://www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com


Varmt välkommen <3